KEEP IN TOUCH

RAJARSHI SHAHU MAHAVIDYALAYA,LATUR (AUTONOMUS).

Opp. Central Bus Stand, Kaku seth ukka marg,
Chandra Nagar, Sawe Wadi, Latur, Maharashtra 413512..

GET IN TOUCH WITH

PRINCIPAL OF RAJARSHI SHAHU MAHAVIDYALAYA,LATUR (AUTONOMUS)..